Evangelie Centrum "Kom en Zie" is een dynamische kerk, volop in beweging, en wil haar leden toerusten en trainen om als christen in de wereld te staan, en zo het bevrijdende evangelie van Jezus Christus uit te dragen en zichtbaar te maken.

  "Kom en Zie" gelooft dat het werk van de Heilige Geest nog steeds krachtig en zichtbaar is, in en door mensen heen. Wonderen gebeuren dan ook in ons midden, tot eer van Jezus' Naam.

Allereerst willen we kerk zijn voor de inwoners van Schinnen, maar we zien ook dat mensen uit de wijde omgeving, waaronder veel jonge gezinnen, een geestelijk onderdak vinden in "Kom en Zie".  We beseffen dat we als christenen in Limburg elkaar nodig hebben en zijn dan ook blij met goede contacten met andere kerken in de omgeving.

Navigeer aan de linkerkant van deze pagina naar de verschillende activiteiten door op een afbeelding te klikken.